Reglement

Sist oppdatert 19. mars 2024

Eigersund folkebibliotek er et sted for alle innbyggere, store og små. Alle skal trives og føle seg trygge når de besøker biblioteket.

Ordensregler

Alle som besøker folkebibliotek må rette seg etter bibliotekets regelverk, ordensregler og låneregler, og alminnelige regler for god oppførsel, samt rette seg etter anmodninger fra ansatte.

Ta hensyn til andre, for eksempel ved samtaler og bruk av mobiltelefon.

Husk at biblioteket er et offentlig sted. Vær forsiktig ved private samtaler eller håndtering av sensitiv informasjon.

Kald mat kan kun spises på anviste plasser.

Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand.

Personer som er til sjenanse på grunn av støy, lukt, sjikane og annen upassende oppførsel kan vises bort fra biblioteket.

Trusler og voldelig atferd medfører bortvisning og vil bli anmeldt.

Alvorlig eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utstenging eller sperret lånekort for en lengre periode. Lovbrudd kan føre til politianmeldelse.

Låneregler

Ha med lånekortet når du skal bruke biblioteket.

Låner er ansvarlig for det materiell som er lånt. Bøker og annet materiale som blir ødelagt eller ikke levert, må erstattes.

Låner plikter å melde fra om adresseendring

Lånetiden er vanligvis 28 dager. Lån kan fornyes dersom materialet ikke er reservert av andre. Man kan låne materialet inntil tre perioder, 84 dager.

Biblioteket kan sende ut varsel på epost 3 dager før. Gi oss beskjed om du ønsker dette. Er det ikke venteliste på materialet kan du forlenge lånet per epost, ringe eller ved å logge deg på min side.

Eigersund folkebibliotek sender purringer når lån er forfalt. Voksne må betale et gebyr for purringene. Barn under 15 år betaler ikke gebyr for purringer.

Manglende levering av lånt materiale, medfører sperring av lånekortet.

Tapt materiale erstattes med innkjøpspris. Det er ikke mulig å levere tilsvarende materiell, som erstatning for mistet/ødelagt materiell.

Erstatning kan betales via vipps eller kontant i skranken. Man kan motta faktura. Har man mottatt faktura fra oss, må den benyttes, da kan man ikke betale i skranken.

Kontakt

Eigersund kommune
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content