Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Grupperom

Lån av grupperom

Lesesal
Lesesal
Lesesal

Stort grupperom

Skal iløpet av våren 2024 kunne bookes gjennom tjenesten aktiv-kommune.no

Frivillige foreninger, lag og studiegrupper som hører til i kommunen kan låne grupperommet til ordinære aktiviteter. Med ordinære aktiviteter menes her den regelmessige medlemsaktiviteten som handler om foreningens formål.

  • Inntil 30 personer.
  • Arrangementet skal være for medlemmer og med en ansvarlig kontaktperson
  • Det er ikke anledning til å ha åpne arrangement med inngangspenger.
  • Foreninger må være registrert i Brønnøysundregistret eller Frivillighetsregisteret.
  • Møterommet kan lånes i meråpent tid ( utenom bibliotekets betjente åpningstider) fra klokken 18:00 – 21:00
  • Det er tilgang til bibliotekets trådløse nett
  • Man er selv ansvarlig for å rigge til og rydde etter bruk

Problemer med adgang og innlogging kan kun meldes til biblioteket i betjente åpningstid eller per epost eigerbib@eigersund.kommune.no

Lite grupperom

  • 2 - 3 personer
  • Bookes i skranken, via epost eller telefon

Kontakt

Eigersund kommune
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content