Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Grupperom

Lån av grupperom

Lesesal
Lesesal
Lesesal

Biblioteket har studiebord og sitteplasser. Vi har også et grupperom som kan bookes i betjent åpningstid. Det store grupperommet lånes ut til lag og foreninger.

Lite grupperom

2 -3 personer

Grupperom kan bookes til gruppearbeid i betjent åpningstid. Ta kontakt i skranken, på epost eigerbib@eigersund.kommune.no eller telefon 51 49 10 03.

Stort grupperom

2 - 30 personer

Frivillige foreninger, lag og studiegrupper som hører til i kommunen kan låne grupperommet. Spørsmål om lån sendes på mail til biblioteket.

Med ordinære aktiviteter menes her den regelmessige medlemsaktiviteten som handler om foreningens formål.

  • Inntil 30 personer.
  • Arrangementet skal være for medlemmer og med en ansvarlig kontaktperson
  • Det er ikke anledning til å ha åpne arrangement med inngangspenger.
  • Foreninger må være registrert i Brønnøysundregistret eller Frivillighetsregisteret.
  • Møterommet kan lånes i meråpent tid ( utenom bibliotekets betjente åpningstider) mandag til og med fredag fra klokken 18:00 – 21:00
  • Det er tilgang til bibliotekets trådløse nett
  • Man er selv ansvarlig for å rigge til og rydde etter bruk
  • Problemer med adgang og innlogging kan kun meldes til biblioteket i betjente åpningstid eller per epost eigerbib@eigersund.kommune.no

Lite grupperom

  • 2 - 3 personer

Kontakt

Eigersund kommune
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content